domov..
domov..

Krytá plaváreň, Veľký Krtíš
Peter Pásztor, Štefan Zahatňanský, 1990

Prvá stavba nami založeného športového areálu (letné kúpalisko, zimný štadión) je v časti uličnej zástavby mestotvornou dostavbou a zároveň prepojením mesta s jeho prímestskou zeleňou.